• Pinterest
  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook
  • Volg onze avonturen

Juridische kennisgeving

De wet van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie verplicht mensen die een website publiceren om op hun eigen site een aantal gegevens ter beschikking te stellen van het publiek.

Invoering
Camping Le Rêve heeft deze site geopend voor de persoonlijke informatie van internetgebruikers die er gebruik van maken. De toegang tot en het gebruik van deze site zijn onderworpen aan deze “gedetailleerde algemene voorwaarden” hieronder evenals aan de toepasselijke wet- en/of regelgeving. Verbinding en toegang tot de site https://www.campinglereve.fr/ impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de gebruiker van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden. Camping Le Rêve behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene gebruiksvoorwaarden en alle elementen, producten of diensten die op de site worden gepresenteerd, te wijzigen en bij te werken.

Publicatie
Camping Le Rêve
Lieudit Revers
46300 Le Vigan
+33(0)5.65.41.25.20

Site-ontwerper
SARL ARTGOMEDIA
1 rue de Quelisoy Village
56560 LARMOR PLAGE
Tél : 02 30 96 60 44
Port : 06 52 41 76 75
Mail : contact-at-artgomedia.com

Site-host
SARL ARTGOMEDIA
1 rue de Quelisoy Village
56560 LARMOR PLAGE
Tél : 02 30 96 60 44
Port : 06 52 41 76 75
Mail : contact-at-artgomedia.com

Fotografische credits
Camping Le Rêve

Murets à Rocamadour © Lot Tourisme C. Novello 150507-174744_1024x580

Descente sur les sentiers du causse, Cabreret © Lot Tourisme – P. Foresti-Mediart360 150507-172230_1024x682

Gouffre de Padirac © L. Nespoulous-SES de Padirac 151007-153116_1024x682

La Salle du Grand Dôme – Le Lac Supérieur (2014) © L. Nespoulous-SES de Padirac 151007-153116_1024x682

Vue générale sur la Pile d_Asiettes au Lac Supérieur de la Salle du grand Dôme. © L. Nespoulous-SES de Padirac 140110-184805_1024x682

Vue sur la Lac des Gours. © L. Nespoulous-SES de Padirac 140110-173825_1024x682

Gourdon © Lot Tourisme A. Druine 140613-132851_1024x768

Jardins à Gourdon © Lot Tourisme C. Séguy 130729-141836_1024x768

Plan d_eau de pêche à Gourdon © Lot Tourisme – A. Leconte 160922-091746_1024x708

Gourdon © Lot Tourisme A. Druine 140613-132851_1024x768

Balade dans les ruelles de Gourdon © Lot Tourisme – C. Novello 160922-181655_1024x682

Place © Mathieu Anglada – Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

rue © Mathieu Anglada – Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

Marche © Mathieu Anglada – Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

Voie verte © Mathieu Anglada – Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

Rocamadour – Montgolfiades 2017 © C. Seguy – Lot Tourisme 170923-084349

Via ferrata – Kalpaca à Conduché © Lot Tourisme – A. Leconte

Via ferrata – Kalpaca à Conduché Lot Tourisme- C. Asquier

Intellectuele eigendomsrechten
De volledige inhoud van deze site is het exclusieve eigendom van Camping Le Rêve en valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom (copyright, logo’s, databases, enz.).
Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de redacteur van de site, is verboden en vormt een inbreuk die bestraft kan worden door de artikelen L335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

Bescherming van persoonsgegevens
De raadpleging van de site https://www.campinglereve.fr/ is mogelijk zonder dat u uw identiteit of andere gegevens van persoonlijke aard over u moet onthullen. Met betrekking tot de nominatieve informatie die u ons zou moeten meedelen, heeft u het recht op toegang, wijziging, rectificatie en / of verwijdering in overeenstemming met de wet met betrekking tot de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens n ° 2004-801 van 6 augustus 2004. Om dit recht uit te oefenen, gelieve een bericht te sturen naar info@campinglereve.com. De informatie die op deze site wordt verzameld, is gereserveerd voor het exclusieve gebruik van Camping Le Rêve en kan als zodanig niet worden overgedragen aan een derde partij zonder uw voorafgaande toestemming. Deze persoonlijke informatie wordt bewaard in een vorm die identificatie van de betrokken personen mogelijk maakt voor een periode die niet langer is dan de periode die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en/of verwerkt.

Koekjes
De cookie is een klein tekstje dat door de site https://www.campinglereve.fr/ naar uw browser wordt gestuurd en op uw computer wordt opgeslagen. Het wordt gebruikt om gegevens vast te leggen met betrekking tot de navigatie van uw computer op onze site (waarvan de bewaartermijn op uw computer onbeperkt is) en om u gepersonaliseerde informatie aan te bieden doordat onze server u kan identificeren. U heeft de mogelijkheid om de site https://www.campinglereve.fr/ te bezoeken door deze optie in uw browser uit te schakelen of door uw computer als volgt te configureren: Tools, dan Internetopties, dan Vertrouwelijkheid, dan Geavanceerd, dan Interne cookie – weigeren (afhankelijk van de versies van Internet Explorer)

Hypertekstlinks
Voor het plaatsen van een hyperlink naar de site https://www.campinglereve.fr/ is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Camping Le Rêve vereist. In elk geval is Camping Le Rêve op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of de producten of diensten die worden aangeboden op de sites waarnaar de site https://www.campinglereve.fr/ is gelinkt via hypertextlinks of enig ander type links.

Veiligheid
U stemt ermee in, bij het gebruik dat u maakt van de site https://www.campinglereve.fr/, geen manipulatie uit te voeren die kan leiden tot computer-, functionele of enige vorm van storing die de werking van de site of een server of dienst toegankelijk via de site. U stemt er in het bijzonder mee in om in de ruimte van de site alleen informatie, gegevens, documenten en bestanden beschikbaar te stellen die betrouwbaar en onschadelijk zijn en die waarschijnlijk geen invloed hebben op de werking van de site of van een toegankelijke server of dienst. via de site, om de geldende nationale en internationale wetten en voorschriften te respecteren, evenals de rechten van derden, om het imago van Camping Le Rêve in welke hoedanigheid en in welke vorm dan ook niet te schaden. Camping Le Rêve, eigenaar van de site https://www.campinglereve.fr/ verbindt zich ertoe alle nodige middelen te gebruiken om de veiligheid te garanderen van de informatie die u hem ter beschikking stelt in de ruimte die door de site wordt gevormd. U gebruikt de site https://www.campinglereve.fr/ onder uw eigen en volledige verantwoordelijkheid. Camping Le Rêve kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, zoals met name materiële schade, verlies van gegevens of programma’s, financiële schade, die voortvloeit uit het gebruik van deze site of sites die eraan gekoppeld zijn.

Discussieruimte
Deze ruimte is bedoeld om u in staat te stellen uw bijdrage te leveren aan de gespreksonderwerpen die wij u voorstellen. De daarin opgenomen gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden verzameld of gebruikt. Een moderator zal waarschijnlijk alle bijdragen die niet gerelateerd zijn aan het onderwerp van discussie, de redactionele lijn van de site of die tegen de wet zijn, verwijderen voordat deze wordt verspreid. U hebt het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U kunt op elk moment verzoeken dat uw bijdragen aan deze discussieruimte worden verwijderd.

Toepasselijk recht
De website https://www.campinglereve.fr/ en deze juridische mededelingen zijn onderworpen aan het Franse recht en de in het Frans geschreven tekst is authentiek.

Eigendom
De website https://www.campinglereve.fr/ is eigendom van:

Camping Le Rêve
Lieudit Revers
46300 Le Vigan
+33(0)5.65.41.25.20